Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Vyriausiasis specialistas (buhalteris)

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Vyriausiasis specialistas (buhalteris)

Darbo pobūdis: Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. planuoja reikalingų lėšų poreikį Lietuvos ypatingojo archyvo (toliau - Archyvas) uždavinių ir funkcijų įgyvendinimui, rengia programų sąmatų, jų pakeitimo dokumentų projektus, dalyvauja rengiant Archyvo metų veiklos planus;
2. rengia Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašų projektus;
3. rengia ir teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui:
3.1. informaciją apie periodinių valstybės biudžeto asignavimų poreikį;
3.2. informaciją apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas;
3.3. apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamos įvykdytos ūkinės operacijos;
3.4. kitą su buhalterinės apskaitos organizavimu susijusią informaciją ir dokumentus.
3.4. atlieka Archyvo finansinių dokumentų išankstinę finansų kontrolę;
3.5. vykdo vidaus kontrolę;
3.6. teikia siūlymus Archyvo direktoriui finansinio ir kito turto valdymo srities klausimais;
3.7. rengia Archyvo direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų finansinio ir kito turto valdymo, personalo ir kitais klausimais projektus;
3.8. vizuoja pagal kompetenciją teisės aktų finansinio ir kito turto valdymo, personalo ir kitais klausimais projektus;
3.9. dalyvauja atliekant metinę inventorizaciją arba perdavimą keičiantis atsakingiems asmenims;
3.10. tvarko ir saugo bylas, už kurių sudarymą yra atsakingas;
3.11. atsiskaito už savo veiklą, nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą Skyriaus vedėjui ir Archyvo vadovybei;
3.12. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Skyriaus vedėjo ir Archyvo vadovybės pavedimus, susijusius su Archyvo funkcijomis.

Reikalavimai: Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą, lėšų ir materialinių vertybių valdymą, mokesčių administravimą;
1.4. žinoti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais;
1.5. mokėti dirbti su Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų informacine sistema (VBAMS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS), Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS);
1.6. išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
1.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;
1.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Darbo patirtis: 1 metai


Atlyginimas: 1007 EUR iki mokesčių išskaitymo / apie 777 EUR "į rankas"
Įmonė: Lietuvos ypatingasis archyvas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 40/1, 852514210,


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.02.19 Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 835
2019.02.19 Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus Vyriausiasis specialistas Vilnius 928
2019.02.19 Metodinės pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 835
2019.02.19 Darbo statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis) Vilnius 689
2019.02.19 Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyriaus Vyriausiasis specialistas (pakaitinis) Vilnius 928
2019.02.19 Ekonominės analizės skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2019.02.19 Kainų statistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (pakaitinis) Vilnius 689
2019.02.19 Strateginio planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas Vilnius 835
2019.02.19 Tinklų reguliavimo departamento Skundų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 835
Ūkio skyrius vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
Vaiko teisių gynimo poskyris Vyriausiasis specialistas Vilnius 755
Darbo teisės skyrius vyriausiasis specialistas Vilnius 928
Mokesčių politikos departamento Tiesioginių mokesčių ir tarptautinio apmokestinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 928
Mokesčių informacijos departamento Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 835
Finansų rinkų politikos departamento Kapitalo rinkų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 928
Prevencijos ir skelbimų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 835
Teisės ir personalo skyriaus Vyriausiasis specialistas Vilnius 835
Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyrius Vyriausiasis specialistas Vilnius 928
Valstybės iždo departamento prognozavimo ir rizikos valdymo skyrius vyriausiasis specialistas Vilnius 928
Vaistų kompensavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 755
Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Vyriausiasis specialistas Vilnius 755
Tarptautinių ir Europos Sąjungos reikalų skyrius Vyriausiasis specialistas Vilnius 928
Vilniaus valdybos Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas Vilnius 689
FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS vyriausiasis specialistas Vilnius 835
Vaiko teisių atstovavimo poskyris Vyriausiasis specialistas Vilnius 755


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai