Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Projekto finansininkas (etato dalis - 0,1)

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Projekto finansininkas (etato dalis - 0,1)

Darbo pobūdis: Lietuvos muzikos ir teatro akademija ieško Projekto finansininko.
Projektas Nr.02.3.1-CPVA-V-526-01-0003 "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas" (toliau - Projektas). Projektinio darbo sutartis sudaroma iki dviejų metų trukmės.

1. registruoja projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas" (toliau - Projektas) ir atskirų finansavimo programų gautą finansavimą buhalterinės apskaitos programoje Stekas Apskaita;
2. registruoja Projekto pirkimo dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, sąskaitas faktūras, avanso apyskaitas), autorines ir intelektinių paslaugų sutartis buhalterinės apskaitos programoje Stekas Apskaita;
3. perduoda Projekto pirkimo dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, sąskaitas faktūras, avanso apyskaitas), autorines ir intelektinių paslaugų sutartis apmokėjimui per banką atsakingam darbuotojui už banko operacijas;
4. registruoja Projekto pirkimo dokumentų (PVM sąskaitas-faktūras, sąskaitas faktūras, avanso apyskaitas), autorinių ir intelektinių paslaugų sutarčių apmokėjimus;
5. registruoja apskaitoje Projekto darbuotojų darbo užmokesčio priskaitymus;
6.seka Projekto sąmatos įvykdymą, kad nebūtų viršytas skirtas finansavimas ir skirtos lėšos naudojamos tiesiogiai pagal paskirtį;
7.ruošia Projekto įvykdymo ataskaitas atskaitingoms institucijoms savo kompetencijų ribose;
8. pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatytus reikalavimus sudaro apskaitos registrus, įformina buhalterines apskaitos bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą, kad būtų užtikrintas tinkamas Projekto dokumentų saugojimas;
9. teikia Projekto apskaitos duomenis ir ataskaitas vyr. buhalteriui tam, kad būtų užtikrintas teisingas atskaitomybės sudarymas;
10. pagal kompetenciją rengia, kaupia ir saugo dokumentus Projekto veiklos klausimais;
11. bendradarbiauja ir komunikuoja su Projekto partneriais savo kompetencijų ribose;
12. Įstaigos vadovo pavedimu pagal savo kompetenciją atlieka kitas su Projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas.


Reikalavimai: 1. turėti aukštesnįjį buhalterinį, ekonominį išsilavinimą;
2. gerai mokėti valstybinę kalbą;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius viešojo sektoriaus įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, finansų apskaitos informacinėmis sistemomis;
5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį vykdant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų finansų apskaitą;
6. mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
7. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
8. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
9. sklandžiai, logiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
10. mokėti organizuoti ir valdyti informacijos procesus.

Norėdami dalyvauti konkurse savo gyvenimo aprašymą su nuoroda "Projekto finansininkas" siųskite** per YraDarbas.lt sistemą **. pašto adresu personalas@***.lt iki 2018 m. spalio 5 d.Darbo patirtis: 3 metai


Atlyginimas: 85 EUR iki mokesčių išskaitymo / apie 78 EUR "į rankas"
Įmonė:


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.02.20 Asmenų aptarnavimo skyriaus Projekto viešųjų konsultacijų specialistas Vilnius Nenurodytas
2019.02.20 Projekto "Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną" Projekto veiklos 2.2 "Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelio įdiegima Vilnius Nenurodytas
2019.02.20 Valstybinio studijų fondo projekto tikslinių išmokų konsultantas Vilnius Nenurodytas
2019.02.20 Projekto "Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje" specialiųjų veiklų ekspertas Vilnius Nenurodytas
2019.02.20 Projekto administratorius Vilnius Nenurodytas
2019.02.20 Projekto "TAPK - Tavo ateities perspektyvų kūrimas" koordinatorius Vilnius Nenurodytas
2019.02.20 (LIMIS) PL-TROS, MODERNIZAVIMO IR NAUJŲ EL. PASLAUGŲ PROJEKTO "VIRTUALUS MUZIEJUS" (NR. 02.3.1.-CPVA-V-526-01-0004) METADUOMENŲ RENG-JAS (0,5) Vilnius Nenurodytas
2019.02.20 (LIMIS) PL-TROS, MODERNIZAVIMO IR NAUJŲ EL. PASLAUGŲ PROJEKTO "VIRTUALUS MUZIEJUS" (NR. 02.3.1.-CPVA-V-526-01-0004) TEKSTŲ (TURINIO) RENG-JAS (0,5) Vilnius Nenurodytas
2019.02.20 (LIMIS) PL-TROS, MODERNIZAVIMO IR NAUJŲ EL. PASLAUGŲ PROJEKTO "VIRTUALUS MUZIEJUS" (NR. 02.3.1.-CPVA-V-526-01-0004) SKAITMENINTOJAS-FOTOGRAFAS (0,5) Vilnius Nenurodytas
Asmenų aptarnavimo skyriaus projekto veiklų koordinatorius Vilnius Nenurodytas
Projekto "Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną" veiklos 2.2 "Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelio įdiegimas" s Vilnius Nenurodytas
Projekto informacinių technologijų specialistas Vilnius Nenurodytas
Projekto vadovas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas" specialistas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Informacinės sistemos E-KINAS modernizavimas ir plėtra" informacinių technologijų specialistas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" psichologas Vilnius Nenurodytas
Projekto 2.4 veiklos metodininkas Vilnius Nenurodytas
Projekto "aukŠtŲjŲ mokyklŲ iŠorinio vertinimo sistemos stiprinimas Vilnius Nenurodytas
PROJEKTO "STUDIJAS REGLAMENTUOJANČIŲ APRAŠŲ SISTEMOS PL-TRA Vilnius Nenurodytas
Projekto metodininkas 0,5 etato Vilnius Nenurodytas
Projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas" bibliotekininkas metaduomenų kūrėjas Nr. 2 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas" bibliotekininkas skaitmenintojas Nr. G-1 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas" parengimo skaitmeninimui specialistas Nr. 1 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas" skaitmeninimo koordinatorius Vilnius Nenurodytas
Informacinių išteklių centro Projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra", bibliotekininkas, skaitmenintojas Vilnius Nenurodytas


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai