Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Projekto finansininkas (etato dalis - 0,1)

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Projekto finansininkas (etato dalis - 0,1)

Darbo pobūdis: Lietuvos muzikos ir teatro akademija ieško Projekto finansininko.
Projektas Nr.02.3.1-CPVA-V-526-01-0003 "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas" (toliau - Projektas). Projektinio darbo sutartis sudaroma iki dviejų metų trukmės.

1. registruoja projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas" (toliau - Projektas) ir atskirų finansavimo programų gautą finansavimą buhalterinės apskaitos programoje Stekas Apskaita;
2. registruoja Projekto pirkimo dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, sąskaitas faktūras, avanso apyskaitas), autorines ir intelektinių paslaugų sutartis buhalterinės apskaitos programoje Stekas Apskaita;
3. perduoda Projekto pirkimo dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, sąskaitas faktūras, avanso apyskaitas), autorines ir intelektinių paslaugų sutartis apmokėjimui per banką atsakingam darbuotojui už banko operacijas;
4. registruoja Projekto pirkimo dokumentų (PVM sąskaitas-faktūras, sąskaitas faktūras, avanso apyskaitas), autorinių ir intelektinių paslaugų sutarčių apmokėjimus;
5. registruoja apskaitoje Projekto darbuotojų darbo užmokesčio priskaitymus;
6.seka Projekto sąmatos įvykdymą, kad nebūtų viršytas skirtas finansavimas ir skirtos lėšos naudojamos tiesiogiai pagal paskirtį;
7.ruošia Projekto įvykdymo ataskaitas atskaitingoms institucijoms savo kompetencijų ribose;
8. pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatytus reikalavimus sudaro apskaitos registrus, įformina buhalterines apskaitos bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą, kad būtų užtikrintas tinkamas Projekto dokumentų saugojimas;
9. teikia Projekto apskaitos duomenis ir ataskaitas vyr. buhalteriui tam, kad būtų užtikrintas teisingas atskaitomybės sudarymas;
10. pagal kompetenciją rengia, kaupia ir saugo dokumentus Projekto veiklos klausimais;
11. bendradarbiauja ir komunikuoja su Projekto partneriais savo kompetencijų ribose;
12. Įstaigos vadovo pavedimu pagal savo kompetenciją atlieka kitas su Projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas.


Reikalavimai: 1. turėti aukštesnįjį buhalterinį, ekonominį išsilavinimą;
2. gerai mokėti valstybinę kalbą;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius viešojo sektoriaus įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, finansų apskaitos informacinėmis sistemomis;
5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį vykdant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų finansų apskaitą;
6. mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
7. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
8. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
9. sklandžiai, logiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
10. mokėti organizuoti ir valdyti informacijos procesus.

Norėdami dalyvauti konkurse savo gyvenimo aprašymą su nuoroda "Projekto finansininkas" siųskite** per YraDarbas.lt sistemą **. pašto adresu personalas@***.lt iki 2018 m. spalio 5 d.Darbo patirtis: 3 metai


Atlyginimas: 85 EUR iki mokesčių išskaitymo / apie 78 EUR "į rankas"
Įmonė:


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2018.10.23 Informacinių išteklių centro Projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra", bibliotekininkas, skaitmenintojas Vilnius Nenurodytas
2018.10.23 Informacinių išteklių centro Projekto ,,Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra" bibliotekininkas Vilnius Nenurodytas
2018.10.23 PROJEKTO "VISUOMEN-S POREIKIUS ATITINKANČIOS VIRTUALIOS KULTŪRIN-S ERDV-S VYSTYMAS" Vilnius Nenurodytas
2018.10.23 Bibliotekininkas, projekto koordinatorius Vilnius Nenurodytas
2018.10.23 Projekto "Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas" mokytojo padėjėjas 0,5 Vilnius Nenurodytas
2018.10.23 Projekto veiklos vykdytojas Vilnius Nenurodytas
2018.10.23 Projekto "Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas" 2.4 veiklos specialistas Vilnius Nenurodytas
2018.10.23 Projekto "Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" buhalteris Vilnius Nenurodytas
2018.10.23 Projekto "Lyderių laikas 3" administracinio padalinio vyresnysis darbuotojas Vilnius Nenurodytas
Projekto veiklos vykdytojas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Stumbrų apsaugos priemonių įgyvendinimas" specialistas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas" Projekto "Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų i Vilnius Nenurodytas
Projekto "Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme" 1.1.2 veiklos metodininkas Nr. 2 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme" 1.1.2 veiklos specialistas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti Vilnius Nenurodytas
Projekto metodininkas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" psichologas 1 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" psichologas 0,75 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" psichologas 0,5 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Tęsk" 5.1.1 veiklos specialistas Nr. 2 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas" 1.1.1 veiklos metodininkas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Tęsk" 1.1.1 veiklos specialistas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas" 2.1.1 veiklos specialistas Nr. 1 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas" 2.1.1 veiklos metodininkas Nr. 1 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas" 1.2.2 veiklos metodininkas Nr. 2 Vilnius Nenurodytas


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai