Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ūkiui veiklą reglamentuoja Vilniaus l/d "Delfinukas" nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui:

organizuoja ūkio ir aptarnaujančio personalo veiklą ir kontrolę;rūpinasi darbuotojų darbo sauga; tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus darbą;atsako už įstaigos priešgaisrinę ir civilinės saugos būklę, rengia dokumentus, apmokymus darbuotojams;vykdo materialinių vertybių būklės priežiūrą, apsaugą ir apskaitą;sudaro jam pavaldaus personalo darbo grafikus;geba rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus, savarankiškai vykdo kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas;tvarko ūkio dalies dokumentaciją;dalyvauja rengiant ir vykdant įvairius projektus;kontroliuoja ekonomišką materialinių vertybių naudojimą;planuoja ir organizuoja savo veiklą, priima sprendimus;analizuoja, sistemina ir vertina ūkio darbų rezultatus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

aukštasis išsilavinimas;turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, išmanymas;orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje;puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (multimedia, Microsoft office: Word, Excel, Power Point)būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;gebėti bendradarbiauti, dirbti komandoje, valdyti stresines situacijas;savarankiškai planuoti, organizuoti atsakingos srities veiklą.

Privalumai:

geri informacinių technologijų naudojimosi įgūdžiai (multimedia, Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint);geri dokumentų valdymo bei archyvavimo įgūdžiai;žinoti įstaigos vykdomos veiklos darbo ypatumus;kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra.


Atlyginimas:Nenurodytas


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.01.18 Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis fondų saugotojas Vilnius Nenurodytas
2019.01.18 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
2019.01.18 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
2019.01.18 Direktoriaus pavaduotojas valdymui Vilnius Nenurodytas
2019.01.18 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Vilnius Nenurodytas
2019.01.18 Direktoriaus pavaduotojas  ūkio reikalams Vilnius Nenurodytas
2019.01.18 Vilniaus Šilo mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
2019.01.18 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
2019.01.18 Vilniaus lopšelio-darželio "Šnekutis" direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas dailės ugdymui Vilnius Nenurodytas
Vilniaus lopšelio-darželio "Jurginėlis" direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas medienos pjovimo įrankių galandimo paslaugų pardavimams Vilnius 2000
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas Vilnius 1431
Direktoriaus pavaduotojas Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas pradiniam ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas Vilnius 1431
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai