Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Administracijos reikalų skyriaus specialistas

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Administracijos reikalų skyriaus specialistas

Darbo pobūdis: *siekdamas padėti pataisos namų direktoriui darbo organizavimo klausimais, reguliuoja pataisos namų darbuotojų ir kitų asmenų priėmimą pas pataisos namų direktorių;
užtikrindamas, kad operatyviai ir kvalifikuotai būtų išspręsti telefonu besikreipiančių asmenų keliami klausimai, prireikus telefonu besikreipiantiems asmenims pateikia informaciją;
*užtikrindamas sklandų darbo organizavimą, operatyviai ir kvalifikuotai teikia pataisos namų direktoriui jo prašomą informaciją;
*rengia pranešimų tekstus ir informaciją, talpinamą administracinio pastato stenduose ir pataisos namų interneto svetainėje, užtikrindamas teisės aktų nustatytų reikalavimų valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms vykdymą bei pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą ir reguliarų informacijos atnaujinimą;
* rengia sudarytų darbo grupių ir komisijų (išskyrus nuolat veikiančių ir turinčių savo sekretorius) posėdžių ar pasitarimų protokolus, pataisos namų vadovybės ir pataisos namų padalinių vadovų pasitarimų protokolus;
* teisės aktų nustatytais terminais rengia pataisos namų metinę veiklos ataskaitą ir pateikia ją Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
* rengia rizikos veiksnių sąrašus, kuriuos nustatyta tvarka teikia įstaigos administracijos padalinių vadovams pagal kompetenciją ir direktoriaus pavaduotojams pagal administravimo sritį, sudaro rizikos veiksnių valdymo svarbos žemėlapius ir nustatyta tvarka teikia juos įstaigos vadovui, rengia rizikos valdymo planų projektus ir nustatyta tvarka teikia juos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui tvirtinti;
*atlieka kt. funkcijas nustatytas pareigybės aprašyme.

Reikalavimai: *turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
* išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų rengimo rekomendacijų reikalavimus, įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašo reikalavimus, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir bausmių vykdymą;
* gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.Atlyginimas: 730 EUR iki mokesčių išskaitymo / apie 588 EUR "į rankas"
Įmonė:


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.02.20 SĮ "Vilniaus miesto būstas" administracijos Viešųjų pirkimų specialistas Vilnius Nenurodytas
2019.02.20 Teismo kanclerio tarnybos Teismo administracijos sekretorius Vilnius 557
2019.02.20 Vilniaus miesto apylinkės teismo administracijos sekretorius Vilnius 550
2019.02.20 Administracijos darbuotojas (-a) Vilnius 400
2019.02.20 Vaikų išlaikymo fondo administracijos direktorius Vilnius Nenurodytas
2019.02.20 Administracijos reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2019.02.20 Administracijos vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2019.02.20 Administracijos ir priežiūros skyrius vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2019.02.20 Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus Vilnius Nenurodytas
2014.12.02 Administracijos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 2330


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai