Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Direktoriaus pavaduotojas

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Direktoriaus pavaduotojas

Darbo pobūdis: organizuoti, stebėti, analizuoti ir vertinti paskirtų gimnazijos metodinių grupių veiklą, koordinuoti neformaliojo švietimo įgyvendinimą gimnazijoje, koordinuoti sveikatos ugdymo, nusikalstamumo, smurto, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos veiklą, koordinuoti socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo veiklą, vadovauti vaiko gerovės komisijai, pildyti darbo apskaitos žiniaraštį, sudaryti ir koreguoti mokytojų tarifikaciją, atlikti kitus teisėtus direktoriaus pavedimus.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1.Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

2.2. Ne mažesnį kaip trejų metų pedagoginio darbo stažą, ne mažesnį nei 1 metų vadybinio darbo stažą.

2.3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.

2.4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

2.5. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

2.6. Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą.

2.7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui kompetencijų aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.


Atlyginimas:Nenurodytas


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.01.21 Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis fondų saugotojas Vilnius Nenurodytas
2019.01.21 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
2019.01.21 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
2019.01.21 Direktoriaus pavaduotojas valdymui Vilnius Nenurodytas
2019.01.21 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Vilnius Nenurodytas
2019.01.21 Direktoriaus pavaduotojas  ūkio reikalams Vilnius Nenurodytas
2019.01.21 Vilniaus Šilo mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
2019.01.21 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
2019.01.21 Vilniaus lopšelio-darželio "Šnekutis" direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas dailės ugdymui Vilnius Nenurodytas
Vilniaus lopšelio-darželio "Jurginėlis" direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas medienos pjovimo įrankių galandimo paslaugų pardavimams Vilnius 2000
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas Vilnius 1431
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas pradiniam ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas Vilnius 1431
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai