Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Direktoriaus pavaduotojas pradiniam ugdymui

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Direktoriaus pavaduotojas pradiniam ugdymui

Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, ugdymo programų neformaliojo ugdymo srityse pradinio kartu su inžineriniu ugdymu rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, užtikrinti neformaliojo ugdymo proceso įgyvendinimą, veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su kuruojama veikla, ir kitų, mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti mokyklos direktoriaus pavedimus. Inicijuoti ir rengti paraiškas dėl dalyvavimo ES projektųose.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1.Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

2.2. Ne mažesnį kaip trijų metų pedagoginio darbo stažą.

2.3. Gerai mokėti anglų kalbą.

2.4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

2.5. Gebėti rengti ir įgyvendinti tarptautinius projektus.

2.6. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

2.7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo pradiniam ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Privalumai: analogiško darbo patirtis; įgyta vadybinė kategorija; aukšta (metodininko, eksperto) mokytojo kvalifikacinė kategorija; rekomendacijos.Atlyginimas:Nenurodytas


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2018.12.12 Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis fondų saugotojas Vilnius Nenurodytas
2018.12.12 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
2018.12.12 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
2018.12.12 Direktoriaus pavaduotojas valdymui Vilnius Nenurodytas
2018.12.12 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Vilnius Nenurodytas
2018.12.12 Direktoriaus pavaduotojas  ūkio reikalams Vilnius Nenurodytas
2018.12.12 Vilniaus Šilo mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
2018.12.12 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
2018.12.12 Vilniaus lopšelio-darželio "Šnekutis" direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas dailės ugdymui Vilnius Nenurodytas
Vilniaus lopšelio-darželio "Jurginėlis" direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas medienos pjovimo įrankių galandimo paslaugų pardavimams Vilnius 2000
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas Vilnius 1431
Direktoriaus pavaduotojas Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas Vilnius 1431
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilnius Nenurodytas


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai