Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo pobūdis:

TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYB-S APRAŠYMAS

I. PAREIGYB-S CHARAKTERISTIKA

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba) Tarptautinių ryšių skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4.Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal Skyriaus kompetenciją užtikrinti Skyriui nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą per tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą su Europos Sąjungos (toliau - ES) institucijomis, užsienio valstybių teisėsaugos įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis, teikiant teisinę pagalbą finansų sistemos apsaugos srityje bei ES ir kitų tarptautinės finansinės paramos programų tiesiogiai finansuojamų projektų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - tarptautinių ryšių, ES ir kitų tarptautinės finansinės paramos programų tiesiogiaifinansuojamų projektų įgyvendinimo.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYB-S TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų darbo teisėsaugos institucijose patirtį tarptautinių ryšių srityje;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos veiklą, teisinės pagalbos teikimą ir tarptautinį bendradarbiavimą ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
6.4. būti susipažinęs su bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis principais, ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
6.7. mokėti dirbti su "Microsoft Office" ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;
6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.9. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją vykdo gautus per Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą ar tiesiogiai iš užsienio valstybių teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose prašymus;
7.2. vykdant Tarnybos susižinojimą su užsienio valstybių teisėsaugos įstaigomis ir Europos policijos biuru (Europolu), renka kriminalinės žvalgybos duomenis apie juridinius ir fizinius asmenis, jų turtą ir buvimo vietą, ir jais keičiasi;
7.3. pagal kompetenciją rengia pagal ES ir kitas tarptautinės finansinės paramos programas tiesiogiaifinansuojamus projektus bei organizuoja jų įgyvendinimą;
7.4. rengia ir derina tarptautinių Tarnybos susitarimų su kompetentingomis užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis projektus;
7.5. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją ar kitą informaciją ES institucijose svarstomais klausimais;
7.6. pagal kompetenciją dalyvauja ES Tarybos, Europos Komisijos ir kitų komitetų beidarbo grupių posėdžiuose;
7.7. palaiko tiesioginius ryšius su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir kitomisES institucijomis bei įstaigomis, bendradarbiauja su Europos teisinio bendradarbiavimo institucija (Eurojustu);
7.8. laikinai nesant Skyriaus vedėjo atliekajo funkcijas;
7.9. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.VI. PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 810 EUR iki mokesčių / apie 623 EUR "į rankas"
Įmonė:


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.01.20 Tarptautinių ir Europos Sąjungos reikalų skyrius Vyriausiasis specialistas Vilnius 928
2019.01.20 Tarptautinių reisų vairuotojas Vilnius 800
2019.01.20 Tarptautinių krovinių gabenimų vairuotojas (-a) Vilnius 1200
2019.01.20 Tarptautinių pardavimų vadybininko (-ės) asistentas (-ė) Vilnius 600
2019.01.20 Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento Vyriausiasis specialistas (pakaitinis) Vilnius 835
2019.01.20 Tarptautinių reikalų skyriaus Vyriausiasis specialistas (pakaitinis) Vilnius 740
2019.01.20 Tarptautinių ryšių skyriaus patarėjas Vilnius 1020
2019.01.20 Tarptautinių sutarčių teisės skyrius Vyriausiasis specialistas Vilnius 890
2019.01.20 Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Europos Sąjungos politikų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 890
Tarptautinių reikalų poskyris Poskyrio vedėjas Vilnius 890
Tarptautinių pervežimų vairuotojai (CE kategorija) Vilnius 1200
Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 810
Tarptautinių projektų valdymo skyriaus patarėjas Vilnius 960
Tarptautinių reisų vairuotojas Vilnius 1000
2015.12.23 Tarptautinių reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 740
2015.12.11 Tarptautinių krovinių pervežimo transporto priemonės vairuotojas Vilnius 3000
2015.12.09 Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 670
2015.11.13 Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.10.16 Tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.09.25 Konsultantas tarptautinių ir ES teismų praktikai ir dokumentams Vilnius Nenurodytas
2015.07.29 Tarptautinių sutarčių teisės skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.05.15 Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.03.26 ES ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.01.30 Tarptautinių ryšių skyriaus projektų ir programų koordinatorius Vilnius Nenurodytas
2015.01.24 Tarptautinių reisų vairuotojas-ekspeditorius Vilnius 720


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai