Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Projekto veiklų, susijusių su studijų programų vertinimu, vykdytoja

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Projekto veiklų, susijusių su studijų programų vertinimu, vykdytoja

Darbo pobūdis: 1. Teisės aktų nustatyta tvarka laiku ir kokybiškai vykdo pavestas Projekto veiklas bei rengia ir teikia su Projekto veikla susijusius dokumentus;
2. Dalyvauja išoriniame aukštųjų mokyklų veiklos, studijų programų vertinime (vertina pateiktos savianalizės suvestines ir aprašo tinkamumą bei atitikimą teisės aktų reikalavimams; organizuoja ekspertų atranką sudarydamas preliminarius ekspertų sąrašus; bendradarbiauja su ekspertais; suderina ekspertų paslaugų sutartis, vizitų datas ir vizitų darbotvarkes bei pateikia visą reikalingą informaciją; kartu su ekspertais dalyvauja vertinimo vizituose aukštosiose mokyklose; bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis bei kitomis įstaigomis; kartu su ekspertais rengia vertinimo išvadas ir kt.);
3. Renka, sistemina, analizuoja su išoriniu vertinimu susijusius duomenis, teisės aktus bei kt. dokumentus;
4. Organizuoja su išoriniu vertinimu susijusius renginius;
5. Veda mokymus ir skaito pranešimus susijusius su išoriniu vertinimu ir studijų kokybės užtikrinimu aukštosiose mokyklose;
6. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, Projekto vadovo pavestus darbus.

Reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Turėti 1 metų darbo patirtį;
3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygmeniu;
4. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.

Terminuota darbo sutartis (~ 1 metai).
Norėdami dalyvauti konkurse iki 2016 m. rugsėjo 21 g. (imtinai) pateikite:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
4. Užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus;
5. Darbo patirtį patvirtinantį dokumentą;
6. Gyvenimo aprašymą;
7. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301, priedą);
8. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes ir įgūdžius.
Visų dokumentų originalus ir 1-5 punktuose išvardintų dokumentų kopijas prašome pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku notaro patvirtintas dokumentų kopijas. Prašymas leisti dalyvauti konkurse ir pretendento anketa gali būti pildoma įstaigoje, pateikiant dokumentus.
Norė
Dokumentai priimami iki rugsėjo 21 d. (imtinai) adresu:
Studijų kokybės vertinimo centras
A. Goštauto g. 12, Vilnius
4-10 kab. (4 aukštas) nuo 8 val. 30 min. iki 16 val. 30 min.
Dėl dokumentų pateikimo galima teirautis el. paštu** per YraDarbas.lt sistemą **.zilinskaite@***.lt arba telefonu 852113321

Daugiau informacijos ir dokumentų formos:
http://www.***.lt/default/lt/apie-mus/karjera

Darbo patirtis: 1 metai


Atlyginimas: 690 EUR iki mokesčių / apie 538 EUR "į rankas"
Įmonė:


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2018.01.19 Informacinių technologijų sprendimų skyriaus vyriausiasis specialistas-projekto administratorius Vilnius Nenurodytas
2018.01.19 Valstybinio studijų fondo projekto vadovas Vilnius Nenurodytas
2018.01.19 Strateginių pokyčių grupės projekto vadovas Vilnius Nenurodytas
2018.01.19 Projekto "Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas Vilnius Nenurodytas
2018.01.19 Projekto vadovas Vilnius Nenurodytas
2018.01.19 Projekto veiklų, susijusių su aukštųjų mokyklų veiklos ir studijų programų vertinimu, vykdytoja (-s) Vilnius 848
2018.01.19 Projekto "NATURA 200 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje"Nr. LIFE16 IPE/LT/016 Vilnius Nenurodytas
2018.01.19 Projekto "Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas Vilnius Nenurodytas
2018.01.19 Projekto "Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti Vilnius Nenurodytas
Projekto "Atrask save" specialistas-koordinatorius Vilnius Nenurodytas
Projekto veiklų koordinatorius Vilnius Nenurodytas
Projekto "Atrask save" darbo paieškos elektroninėje erdvėje gebėjimų ugdymo specialistas Vilnius Nenurodytas
Projekto veiklų, susijusių su studijų programų vertinimu, vykdytoja (-s) Vilnius 848
Dujotiekio projektuotojas/Projekto dalies vadovas Vilnius 1000
Projekto vadovas Vilnius 1000
Inžinierius-projektotuojas (ŠVOK) Vilnius 700
Architektas - Projekto dalies vadovas Vilnius 1578
Konstruktorius - Projekto dalies vadovas Vilnius 1578
PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYTOJA (-S) (klientų aptarnavimo specialistas) Vilnius 684
Architektas - projekto vadovas Vilnius 1000
Renovacijos projekto vadovo asistentas Vilnius 180
Vadovas inovacinio projekto Vilnius 1000
Projekto vadovo asistentas Vilnius 300
Lėšų pritraukimo projekto vadybininko asistentas Vilnius 400
Projekto vadovo asistentas Vilnius 450


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai