Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Projekto veiklų, susijusių su studijų programų vertinimu, vykdytoja

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Projekto veiklų, susijusių su studijų programų vertinimu, vykdytoja

Darbo pobūdis: 1. Teisės aktų nustatyta tvarka laiku ir kokybiškai vykdo pavestas Projekto veiklas bei rengia ir teikia su Projekto veikla susijusius dokumentus;
2. Dalyvauja išoriniame aukštųjų mokyklų veiklos, studijų programų vertinime (vertina pateiktos savianalizės suvestines ir aprašo tinkamumą bei atitikimą teisės aktų reikalavimams; organizuoja ekspertų atranką sudarydamas preliminarius ekspertų sąrašus; bendradarbiauja su ekspertais; suderina ekspertų paslaugų sutartis, vizitų datas ir vizitų darbotvarkes bei pateikia visą reikalingą informaciją; kartu su ekspertais dalyvauja vertinimo vizituose aukštosiose mokyklose; bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis bei kitomis įstaigomis; kartu su ekspertais rengia vertinimo išvadas ir kt.);
3. Renka, sistemina, analizuoja su išoriniu vertinimu susijusius duomenis, teisės aktus bei kt. dokumentus;
4. Organizuoja su išoriniu vertinimu susijusius renginius;
5. Veda mokymus ir skaito pranešimus susijusius su išoriniu vertinimu ir studijų kokybės užtikrinimu aukštosiose mokyklose;
6. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, Projekto vadovo pavestus darbus.

Reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Turėti 1 metų darbo patirtį;
3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygmeniu;
4. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.

Terminuota darbo sutartis (~ 1 metai).
Norėdami dalyvauti konkurse iki 2016 m. rugsėjo 21 g. (imtinai) pateikite:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
4. Užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus;
5. Darbo patirtį patvirtinantį dokumentą;
6. Gyvenimo aprašymą;
7. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301, priedą);
8. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes ir įgūdžius.
Visų dokumentų originalus ir 1-5 punktuose išvardintų dokumentų kopijas prašome pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku notaro patvirtintas dokumentų kopijas. Prašymas leisti dalyvauti konkurse ir pretendento anketa gali būti pildoma įstaigoje, pateikiant dokumentus.
Norė
Dokumentai priimami iki rugsėjo 21 d. (imtinai) adresu:
Studijų kokybės vertinimo centras
A. Goštauto g. 12, Vilnius
4-10 kab. (4 aukštas) nuo 8 val. 30 min. iki 16 val. 30 min.
Dėl dokumentų pateikimo galima teirautis el. paštu** per YraDarbas.lt sistemą **.zilinskaite@***.lt arba telefonu 852113321

Daugiau informacijos ir dokumentų formos:
http://www.***.lt/default/lt/apie-mus/karjera

Darbo patirtis: 1 metai


Atlyginimas: 690 EUR iki mokesčių / apie 538 EUR "į rankas"
Įmonė:


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2018.10.16 Informacinių išteklių centro Projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra", bibliotekininkas, skaitmenintojas Vilnius Nenurodytas
2018.10.16 Informacinių išteklių centro Projekto ,,Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra" bibliotekininkas Vilnius Nenurodytas
2018.10.16 PROJEKTO "VISUOMEN-S POREIKIUS ATITINKANČIOS VIRTUALIOS KULTŪRIN-S ERDV-S VYSTYMAS" Vilnius Nenurodytas
2018.10.16 Bibliotekininkas, projekto koordinatorius Vilnius Nenurodytas
2018.10.16 Projekto "Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas" mokytojo padėjėjas 0,5 Vilnius Nenurodytas
2018.10.16 Projekto finansininkas (etato dalis - 0,1) Vilnius 85 E
2018.10.16 Projekto veiklos vykdytojas Vilnius Nenurodytas
2018.10.16 Projekto "Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas" 2.4 veiklos specialistas Vilnius Nenurodytas
2018.10.16 Projekto "Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" buhalteris Vilnius Nenurodytas
Projekto "Lyderių laikas 3" administracinio padalinio vyresnysis darbuotojas Vilnius Nenurodytas
Projekto veiklos vykdytojas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Stumbrų apsaugos priemonių įgyvendinimas" specialistas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas" Projekto "Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų i Vilnius Nenurodytas
Projekto "Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme" 1.1.2 veiklos metodininkas Nr. 2 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme" 1.1.2 veiklos specialistas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti Vilnius Nenurodytas
Projekto metodininkas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" psichologas 1 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" psichologas 0,75 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" psichologas 0,5 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Tęsk" 5.1.1 veiklos specialistas Nr. 2 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas" 1.1.1 veiklos metodininkas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Tęsk" 1.1.1 veiklos specialistas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas" 2.1.1 veiklos specialistas Nr. 1 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas" 2.1.1 veiklos metodininkas Nr. 1 Vilnius Nenurodytas


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai