Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Projekto veiklų, susijusių su studijų programų vertinimu, vykdytoja

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Projekto veiklų, susijusių su studijų programų vertinimu, vykdytoja

Darbo pobūdis: 1. Teisės aktų nustatyta tvarka laiku ir kokybiškai vykdo pavestas Projekto veiklas bei rengia ir teikia su Projekto veikla susijusius dokumentus;
2. Dalyvauja išoriniame aukštųjų mokyklų veiklos, studijų programų vertinime (vertina pateiktos savianalizės suvestines ir aprašo tinkamumą bei atitikimą teisės aktų reikalavimams; organizuoja ekspertų atranką sudarydamas preliminarius ekspertų sąrašus; bendradarbiauja su ekspertais; suderina ekspertų paslaugų sutartis, vizitų datas ir vizitų darbotvarkes bei pateikia visą reikalingą informaciją; kartu su ekspertais dalyvauja vertinimo vizituose aukštosiose mokyklose; bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis bei kitomis įstaigomis; kartu su ekspertais rengia vertinimo išvadas ir kt.);
3. Renka, sistemina, analizuoja su išoriniu vertinimu susijusius duomenis, teisės aktus bei kt. dokumentus;
4. Organizuoja su išoriniu vertinimu susijusius renginius;
5. Veda mokymus ir skaito pranešimus susijusius su išoriniu vertinimu ir studijų kokybės užtikrinimu aukštosiose mokyklose;
6. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, Projekto vadovo pavestus darbus.

Reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Turėti 1 metų darbo patirtį;
3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygmeniu;
4. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.

Terminuota darbo sutartis (~ 1 metai).
Norėdami dalyvauti konkurse iki 2016 m. rugsėjo 21 g. (imtinai) pateikite:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
4. Užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus;
5. Darbo patirtį patvirtinantį dokumentą;
6. Gyvenimo aprašymą;
7. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301, priedą);
8. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes ir įgūdžius.
Visų dokumentų originalus ir 1-5 punktuose išvardintų dokumentų kopijas prašome pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku notaro patvirtintas dokumentų kopijas. Prašymas leisti dalyvauti konkurse ir pretendento anketa gali būti pildoma įstaigoje, pateikiant dokumentus.
Norė
Dokumentai priimami iki rugsėjo 21 d. (imtinai) adresu:
Studijų kokybės vertinimo centras
A. Goštauto g. 12, Vilnius
4-10 kab. (4 aukštas) nuo 8 val. 30 min. iki 16 val. 30 min.
Dėl dokumentų pateikimo galima teirautis el. paštu** per YraDarbas.lt sistemą **.zilinskaite@***.lt arba telefonu 852113321

Daugiau informacijos ir dokumentų formos:
http://www.***.lt/default/lt/apie-mus/karjera

Darbo patirtis: 1 metai


Atlyginimas: 690 EUR iki mokesčių / apie 538 EUR "į rankas"
Įmonė:


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.01.20 Asmenų aptarnavimo skyriaus Projekto viešųjų konsultacijų specialistas Vilnius Nenurodytas
2019.01.20 Projekto "Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną" Projekto veiklos 2.2 "Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelio įdiegima Vilnius Nenurodytas
2019.01.20 Valstybinio studijų fondo projekto tikslinių išmokų konsultantas Vilnius Nenurodytas
2019.01.20 Projekto "Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje" specialiųjų veiklų ekspertas Vilnius Nenurodytas
2019.01.20 Projekto administratorius Vilnius Nenurodytas
2019.01.20 Projekto "TAPK - Tavo ateities perspektyvų kūrimas" koordinatorius Vilnius Nenurodytas
2019.01.20 (LIMIS) PL-TROS, MODERNIZAVIMO IR NAUJŲ EL. PASLAUGŲ PROJEKTO "VIRTUALUS MUZIEJUS" (NR. 02.3.1.-CPVA-V-526-01-0004) METADUOMENŲ RENG-JAS (0,5) Vilnius Nenurodytas
2019.01.20 (LIMIS) PL-TROS, MODERNIZAVIMO IR NAUJŲ EL. PASLAUGŲ PROJEKTO "VIRTUALUS MUZIEJUS" (NR. 02.3.1.-CPVA-V-526-01-0004) TEKSTŲ (TURINIO) RENG-JAS (0,5) Vilnius Nenurodytas
2019.01.20 (LIMIS) PL-TROS, MODERNIZAVIMO IR NAUJŲ EL. PASLAUGŲ PROJEKTO "VIRTUALUS MUZIEJUS" (NR. 02.3.1.-CPVA-V-526-01-0004) SKAITMENINTOJAS-FOTOGRAFAS (0,5) Vilnius Nenurodytas
Asmenų aptarnavimo skyriaus projekto veiklų koordinatorius Vilnius Nenurodytas
Projekto "Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną" veiklos 2.2 "Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelio įdiegimas" s Vilnius Nenurodytas
Projekto informacinių technologijų specialistas Vilnius Nenurodytas
Projekto vadovas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas" specialistas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Informacinės sistemos E-KINAS modernizavimas ir plėtra" informacinių technologijų specialistas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" psichologas Vilnius Nenurodytas
Projekto 2.4 veiklos metodininkas Vilnius Nenurodytas
Projekto "aukŠtŲjŲ mokyklŲ iŠorinio vertinimo sistemos stiprinimas Vilnius Nenurodytas
PROJEKTO "STUDIJAS REGLAMENTUOJANČIŲ APRAŠŲ SISTEMOS PL-TRA Vilnius Nenurodytas
Projekto metodininkas 0,5 etato Vilnius Nenurodytas
Projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas" bibliotekininkas metaduomenų kūrėjas Nr. 2 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas" bibliotekininkas skaitmenintojas Nr. G-1 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas" parengimo skaitmeninimui specialistas Nr. 1 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas" skaitmeninimo koordinatorius Vilnius Nenurodytas
Informacinių išteklių centro Projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra", bibliotekininkas, skaitmenintojas Vilnius Nenurodytas


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai