Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Projekto veiklų, susijusių su studijų programų vertinimu, vykdytoja

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Projekto veiklų, susijusių su studijų programų vertinimu, vykdytoja

Darbo pobūdis: 1. Teisės aktų nustatyta tvarka laiku ir kokybiškai vykdo pavestas Projekto veiklas bei rengia ir teikia su Projekto veikla susijusius dokumentus;
2. Dalyvauja išoriniame aukštųjų mokyklų veiklos, studijų programų vertinime (vertina pateiktos savianalizės suvestines ir aprašo tinkamumą bei atitikimą teisės aktų reikalavimams; organizuoja ekspertų atranką sudarydamas preliminarius ekspertų sąrašus; bendradarbiauja su ekspertais; suderina ekspertų paslaugų sutartis, vizitų datas ir vizitų darbotvarkes bei pateikia visą reikalingą informaciją; kartu su ekspertais dalyvauja vertinimo vizituose aukštosiose mokyklose; bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis bei kitomis įstaigomis; kartu su ekspertais rengia vertinimo išvadas ir kt.);
3. Renka, sistemina, analizuoja su išoriniu vertinimu susijusius duomenis, teisės aktus bei kt. dokumentus;
4. Organizuoja su išoriniu vertinimu susijusius renginius;
5. Veda mokymus ir skaito pranešimus susijusius su išoriniu vertinimu ir studijų kokybės užtikrinimu aukštosiose mokyklose;
6. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, Projekto vadovo pavestus darbus.

Reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Turėti 1 metų darbo patirtį;
3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygmeniu;
4. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.

Terminuota darbo sutartis (~ 1 metai).
Norėdami dalyvauti konkurse iki 2016 m. rugsėjo 21 g. (imtinai) pateikite:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
4. Užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus;
5. Darbo patirtį patvirtinantį dokumentą;
6. Gyvenimo aprašymą;
7. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301, priedą);
8. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes ir įgūdžius.
Visų dokumentų originalus ir 1-5 punktuose išvardintų dokumentų kopijas prašome pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku notaro patvirtintas dokumentų kopijas. Prašymas leisti dalyvauti konkurse ir pretendento anketa gali būti pildoma įstaigoje, pateikiant dokumentus.
Norė
Dokumentai priimami iki rugsėjo 21 d. (imtinai) adresu:
Studijų kokybės vertinimo centras
A. Goštauto g. 12, Vilnius
4-10 kab. (4 aukštas) nuo 8 val. 30 min. iki 16 val. 30 min.
Dėl dokumentų pateikimo galima teirautis el. paštu** per YraDarbas.lt sistemą **.zilinskaite@***.lt arba telefonu 852113321

Daugiau informacijos ir dokumentų formos:
http://www.***.lt/default/lt/apie-mus/karjera

Darbo patirtis: 1 metai


Atlyginimas: 690 EUR iki mokesčių / apie 538 EUR "į rankas"
Įmonė:


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2018.07.21 Asmenų aptarnavimo skyriaus projekto komunikacijos specialistas Vilnius Nenurodytas
2018.07.21 Asmenų aptarnavimo skyriaus projekto koordinatorius Vilnius Nenurodytas
2018.07.21 Projekto "Profesinė reabilitacija" koordinatorius Vilnius Nenurodytas
2018.07.21 Projekto "Profesinė reabilitacija" finansininkas Vilnius Nenurodytas
2018.07.21 Projektas "Atrask save" Projekto specialistas-koordinatorius Vilnius Nenurodytas
2018.07.21 Projekto "Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas" metodininkas Vilnius Nenurodytas
2018.07.21 Projekto "Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje"specialiųjų projekto veiklų ekspertas Vilnius Nenurodytas
2018.07.21 Projekto "Tęsk" 2.1.2 veiklos specialistas Vilnius Nenurodytas
2018.07.21 Projekto "Tęsk" 4.1.1 veiklos specialistas Nr. 2 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" psichologo asistentas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Inovacijos vaikų darželyje" Švietimo metodų konsultantas - metodininkas Vilnius Nenurodytas
Projekto "NATURA 200 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje"Nr. LIFE16 IPE/LT/016 Vilnius Nenurodytas
Projekto darbo organizavimo inžinierius, Vilnius Nenurodytas
Projekto "Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną" veiklos 1.1 "Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrim Vilnius Nenurodytas
Projekto "Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną" finansininkas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną" viešųjų pirkimų specialistas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną" veiklos 1.1 "Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrim Vilnius Nenurodytas
Projekto "Bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir kito neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tobulinimas" projekto vadybininkas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas" specialistas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų priėmimo, derinimo ir veiksmingumo stebėsenos sistemos sukūrimas" ekspertas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų priėmimo, derinimo ir veiksmingumo stebėsenos sistemos sukūrimas" analitikas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas" veiklos vadovas Vilnius Nenurodytas
Strateginių pokyčių grupės vyresnysis projekto vadovas Vilnius Nenurodytas
Projektas "Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje" Specialiųjų projekto veiklų ekspertas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Tęsk" finansininkas Vilnius Nenurodytas


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai