Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Maisto ir ūkinių prekių poskyrio vyresnysis specialistas

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Maisto ir ūkinių prekių poskyrio vyresnysis specialistas

Darbo pobūdis:

MATERIALINIŲ RESURSŲ DEPARTAMENTO
INŽINERIN-S ĮRANGOS SISTEMŲ SKYRIAUS MAISTO IR ŪKINIŲ PREKIŲ POSKYRIO VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYB-S APRAŠYMAS

I. PAREIGYB-S CHARAKTERISTIKA

1.Materialinių resursų departamento Inžinerinės įrangos sistemų skyriaus Maisto ir ūkinių prekių poskyrio (toliau - Poskyris) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.Pareigybės lygis - B.
3.Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4.Poskyrio vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga pasirašytoms maisto produktų pirkimo sutartims administruoti.

III. VEIKLOS SRITIS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - materialinių vertybių valdymas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYB-S TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1.turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
6.2.turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo maitinimo organizavimo srityje biudžetinėje įstaigoje;
6.3.žinoti krašto apsaugos sistemos ir kariuomenės struktūrą ir valdymo principus;
6.4.gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, rengti išvadas ir siūlymus;
6.5.būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą, centralizuotą KAS aprūpinimą materialinėmis vertybėmis;
6.6.mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.7.atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo", reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1.renka ir analizuoja informaciją apie praėjusio laikotarpio KAS centralizuoto aprūpinimo maisto produktais rezultatus, vertina jų atsargas ir apibendrintą informaciją teikia Poskyrio vedėjui;
7.2.tikrina ar padalinių pateiktose PVM sąskaitose - faktūrose išrašytų maisto produktų kainos atitinka sutartyje nurodytoms kainoms, kiekiams ir kitiems nustatytiems sutartiniams reikalavimams bei jų atitikimą pajamų orderiams ir registrams;
7.3.kontroliuoja maisto produktų užsakymų vykdymą, tiekimo periodiškumą, lėšų panaudojimą pagal programas, funkcijas ir priemones;
7.4.sudaro centralizuotai perkamų maisto produktų suvestines pagal maisto produktų grupes ir KAS padalinius už dekadą, mėnesį, ketvirtį ir metus ir teikia informaciją Poskyrio vedėjui;
7.5.analizuoja pirkimo sutarčių vykdymo eigą ir teikia informaciją Poskyrio vedėjui;
7.6.teikia metodinę pagalbą KAS mitybos specialistams maisto produktų apskaitos klausimais;
7.7.rengia įsakymus ir kitus norminius dokumentus, susijusius su maisto produktų, sausųjų maisto davinių bei atsargų paskirstymu ir perskirstymu;
7.8.vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Poskyrio vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui
Atlyginimas: 630 EUR iki mokesčių / apie 495 EUR "į rankas"
Įmonė: Lietuvos kariuomenės Materialinių resursų departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2785251,


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.02.19 Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vyriausiasis veterinarijos gydytojas- inspektorius Vilnius 689
2019.02.19 Veterinarijos sanitarijos skyriaus Vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius Vilnius 835
2019.02.19 Virtuvės darbininkas (maisto išvežiotojas) Vilnius 440
2019.02.19 Maisto gamybos vadovas (-ė) darbui Vilnius 900
2019.02.19 Maisto produktų technologas(-ė)-gamybos vadovas(ė) Vilnius 1000
2019.02.19 Maisto išdavėjas (-a) Vilnius 400
2019.02.19 Vairuotojas (B kategorija) maisto pristatymui Vilnius 550
2019.02.19 Maisto ir ūkinių prekių skyriaus Vyriausiasis specialistas Vilnius 835
2019.02.19 PAGALBINIS DARBUOTOJAS (Maisto išdavėjas) Vilnius 400
Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius (pakaitinis) Vilnius 680
Maisto ir ūkinių prekių skyriaus vedėjas Vilnius 1020
Sales darbuotojas(-a) nemaisto prekiu skyriuje Vilnius 405
Maisto skyrius Vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius Vilnius 820
Maisto išvežiotojas Vilnius Nenurodytas
Darbas greito maisto pardavėjui (-ai) Vilnius 600
Maisto kurjeris Vilnius 550
Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vilnius 670
Maisto saugos vadybininkas/-ė Vilnius 900
Naujai atidaromame greito Japonų maisto restorane ieškome pozityvių ir darbščių komandos narių. VIR-JO (-OS) IR VIR-JO (-OS) PAD-J-JŲ Vilnius 700
Virėjas/a, maisto ruošimo technologas Vilnius 600
Greito maisto (kebabų) pagal vokiškas tradicijas paruošėja Vilnius 500
Pardavejas / konsultantas maisto papildai Vilnius 600
Maisto išvežiotojas Vilnius 700
Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius Vilnius 600
Maisto cecho darbuotojai Vilnius 400


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai