Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vyriausiasis specialistas

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo pobūdis:

VALSTYB-S IŽDO DEPARTAMENTO

APSKAITOS IR ATSKAITOMYB-S SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYB-S APRAŠYMAS

I. PAREIGYB-S CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Valstybės iždo departamento Apskaitos ir atskaitomybės skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti Valstybės iždo apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos - valstybės iždo kaip viešojo sektoriaus subjekto apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės sudarymo - srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYB-S TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo sistemos veiklą, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, taip pat su viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais bei pavyzdiniu buhalterinės apskaitos valstybės iždo vadovu;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tvarkant viešojo sektoriaus subjektų apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

6.4. išmanyti valstybės iždo, kaip viešojo sektoriaus subjekto, apskaitos ypatumus;

6.5. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau - VBAMS);

6.8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą;

6.9. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. tvarkyti Valstybės iždo apskaitą Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau - FVIS) pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, atlikti duomenų patikimumo kontrolę;

7.2. kaupti, analizuoti ir apskaityti FVIS kas ketvirtį iš viešojo sektoriaus subjektų gautą informaciją apie jų administruojamas pajamas, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;

7.3. analizuoti, patikrinti ir registruoti FVIS Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento pateiktų ataskaitų duomenis apie jų administruojamus mokesčius ir kitas pajamas.

7.4. įkelti į FVIS Skolinių įsipareigojimų administravimo skyriaus pateiktus piniginių operacijų detalius įrašus su dimensijomis bei suvestinius apskaitos duomenis (didžiosios knygos sąskaitų apyvartas) iš Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo informacinės sistemos (toliau - VSPIVS) ir suderinti tarpusavio operacijas;

7.5. dalyvauti rengiant pasiūlymus, susijusius su FVIS funkcionalumo vystymu, įgyvendinimu ir tobulinimu;

7.6. dalyvauti rengiant su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos įgyvendinimo priemonėmis susijusius teisės aktų projektus;

7.7. rengti ir teikti duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės konsolidavimo sistemą (toliau - VSAKIS) bendriems valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniams parengti;

7.8. dalyvauti įvairiose darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.9. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su viešojo sektoriaus subjektų buhalterine apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymu;

7.10. rengti pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su viešojo sektoriaus subjektų buhalterine apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymu, pakeitimo arba papildymo;

7.11. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas:Nenurodytas


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.03.26 Finansų, apskaitos ir atskaitomybės skyriaus buhalteris Vilnius Nenurodytas
2019.03.26 Finansų ir apskaitos departamento Paramos apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis) Vilnius 835
2019.03.26 Finansų departamento Apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2019.03.26 Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyriausiasis buhalteris Vilnius Nenurodytas
2019.03.26 Finansų apskaitos ir įmokų tvarkymo skyriaus vyresnysis specialistas Vilnius 610
2019.03.26 4-osios buhalterinės apskaitos grupės Vilnius Nenurodytas
2019.03.26 Apskaitos skyriaus vadovė (-as) Vilnius 1500
2019.03.26 1-oji buhalterinės apskaitos grupė Vilnius Nenurodytas
2019.03.26 Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis buhalteris Vilnius Nenurodytas
Buhalterinės apskaitos departamentas Vyriausias buhalteris Vilnius Nenurodytas
Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
Buhalterinės apskaitos departamento 1-osios buhalterinės apskaitos grupės Vilnius Nenurodytas
Buhalterinės apskaitos valdybos Turto apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas Vilnius Nenurodytas
Ieškome apskaitos specialistės (-o) Vilnius 800
Finansų ir apskaitos skyriaus Skyriaus vedėjo pavaduotojas Vilnius 1020
Darbo užmokesčio apskaitos buhalteris(ė) Vilnius 600
Valstybės iždo departamento Europos Sąjungos paramos ir pinigų fondų apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 890
Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius Vyriausiasis specialistas Vilnius 670
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas Vilnius 810
Finansų ir apskaitos departamento Paramos apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 740
Finansų ir apskaitos skyrius Vyriausiasis specialistas Vilnius 810
Finansų ir apskaitos skyriaus Vyriausiasis specialistas Vilnius 810
Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius vyriausiasis specialistas Vilnius 810
Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 810
Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 740


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai